Mikä Linkki maailman runouteen on?

Linkki maailman runouteen on Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston tuottama käännösrunoaiheinen viitetietokanta, joka sisältää yli 34 800 viitettä maailmanlyriikan suomennoksiin antiikin ajasta nykyaikaan. Myös Helsingin kaupunginkirjasto osallistuu tietokannan ylläpitoon.

Tietokanta pyrkii täyttämään lyriikan tiedonhaussa yhä edelleen ammottavan aukon ainakin suomenkielisen käännöslyriikan osalta. Tietokannan tarkoituksena on edistää maailmanlyriikan tunnettavuutta Suomessa, helpottaa yksittäisten runojen ja mahdollisesti jopa kokonaan uusien, Suomessa vain vähän tunnettujen runoilijoiden tuotannon löydettävyyttä sekä innostaa uusia lukijoita runoharrastuksen pariin. Kirjastoille tietokanta on tärkeä työväline. Tietokannan monipuoliset hakumahdollisuudet mahdollistavat runojen hakemisen esim. runon nimen, kirjoittajan, kääntäjän ja/tai alkusäkeiden perusteella. Myös runon alkukieleen perustuvat haut ovat mahdollisia.

Tietokannan taustalla on Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa 1970 – 80 -luvuilla laadittu runosuomennosten kortisto, jota päätettiin uuden vuosituhannen alkaessa laajentaa ja siirtää se samalla Internetiin kaikkien käännösrunouden ystävien saataville. Tietokannan tekemisessä käytetty lähdeaineisto on pääasiassa runoantologioita, runo- ja kirjallisuuslehtiä sekä joidenkin yksittäisten runoilijoiden käännöstuotantoa. Suomalaisittain tärkeimpien runoilijoiden kuten J.L. Runebergin, Z. Topeliuksen ja Edith Södergranin tuotanto on lähes kokonaan tietokannan kautta haettavissa, mutta sen tarkistamiseen tietokantaa ei kuitenkaan voi ainakaan sen nykyisessä laajuudessa käyttää, onko jonkun tietyn runoilijan tuotantoa ollenkaan suomennettu. Tietokanta ei sisällä tietoja kaikesta suomen kielelle käännetystä runoudesta.

Kirjojen ja lehtien lisäksi myös Internet on ollut tärkeä apuväline. Esim. runojen alkukielisistä alkusäkeistä suurin osa on selvitetty Internetin avulla. Lisäksi tietokanta sisältää yli 10 000 www-linkkiä, joista suurin osa kohdistuu ajallisesti vanhempaan, klassiseen ja/tai kieleltään alkukieliseen runouteen. Suomenkielisiä samoin kuin uusia runoja Internetistä löytyy vain vähän vanhoihin, tekijänoikeuksista jo vapautuneisiin runoihin ja suuriin kieliryhmiin verrattuna. Tärkeimmistä verkkolähteistä on koottu luettelo tietokannan Linkit-sivulle. Sieltä löytyy linkkejä myös useisiin muihin runoaiheisiin sivuihin Internetissä.

Linkki maailman runouteen -tietokanta on toteutettu Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston projektityönä vuosien 2006 – 2007 aikana. Sen tekemiseen saatiin Opetusministeriön tukea. Tietokannan teknisestä toteutuksesta vastaa Sininen Meteoriitti Oy Helsingissä.

Projektin päätyttyä syksyllä 2007 tietokantaa ylläpidetään uusien suomeksi ilmestyvien, käännösrunoja sisältävien antologioiden lisäksi vähintään seuraavien kausijulkaisujen osalta: Kaltio, Kirjo, Kulttuurivihkot,  Nuori Voima, Parnasso ja Tuli&Savu.

Tietokannan tietoja täydennetään myös takautuvasti, perinteisen kirjastotyön ohessa. Halutessasi voit ilmoittaa, mitkä suomeksi julkaistut runot/runoteokset pitäisi sinun mielestäsi ottaa mukaan tietokantaan. Koska tietokannan täydentämiseen käytettävissä olevat resurssit ovat kuitenkin rajalliset, valitsemme siihen lisättävät teokset tapauskohtaisesti.

Tietokannassa havaituista puutteista ja virheellisyyksistä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen tietopalvelu.kirjasto [at] lahti.fi. Voit myös välittää meille tiedon uudesta, johonkin runoon liittyvästä linkistä tai ilmoittaa toimimattomasta linkistä. Huomaathan kuitenkin, että emme voi vaikuttaa muissa palveluissa olevien linkkien toimivuuteen.

Lahti 18.5.2007
Minna Hautaluoma