Vad är Linkki maailman runouteen?

Linkki maailman runouteen (Länken till världspoesin) är en referensdatabas av översatt poesi, som innehåller över 34 800 hänvisningar till världspoesin översatt på finska från antikens tider till modern tid. Databasen är producerad av Lahtis stadsbibliotek-landsskapsbiblioteket. Helsingfors stadsbiblioteket hjälper med att tillägga nya poem till databasen.

Databasen strävar efter att fylla en alltjämt enorm lucka i informationssökningen åtminstone vad det gäller dikter översatta på finska. Databasen strävar också efter att främja världspoesins kännedom i Finland, göra det lättare att finna enstaka dikter och möjligen helt nya, i Finland mindre kända poeter och att locka nya diktläsare. De mest sannolika användare av databasen är bibliotekspersonal, språk- och/eller litteraturstuderande, lärare, översättare, diktuppläsare och alldeles vanliga diktentusiaster. Databasen är inte producerad för kommersiella ändamål och användningen är avgiftsfri för alla.

Databasen innehåller inte information om all poesi översatt på finska. Som källmaterial har huvudsakligen använts diktantologier och poesi- och litterära tidskrifter. Databasen innehåller än så länge bara föga information om monografier. Som sökelement kan man bland annat ha diktens titel, författare, översättare, originalspråk och/eller första verser och även första verser på originalspråket. Informationerna kan dock vara bristande, speciellt i fråga om sällsynta språk. Texter på originalspråket har, om möjligt, translittererats enligt Finlands Standardiseringsförbunds nationella translittereringsregler.

Förutom litteraturhänvisningar innehåller databasen tusentals länkar till dikter i heltext på Internet. Den största delen av länkarna riktar sig till tidsmässigt äldre, klassiska dikter och/eller dikter på originalspråk. I jämförelse med större språkgrupper eller äldre dikter som är fria från upphovsrätt, finns det bara litet nya dikter eller dikter på finska på Internet. De viktigaste nätkällorna finns uppsamlade i en förteckning på databasens Länkar-sidan. Där kan man finna även andra länkar till sidor med diktinnehåll.

Informationen i databasen kompletteras vid sidan av vanligt biblioteksarbete.

Mer information om projektet i bakgrunden av databasen och kontaktuppgifter:
- projektets tidsschema: februari 2006 - juli 2007
- finansiering: Lahtis stadsbibliotek-landsskapsbiblioteket och Undervisningsministeriet
- tekniskt förverkligande av databasen: Sininen Meteoriitti Oy, Helsigfors
- uppdatering och underhåll: Lahtis stadsbibliotek-landsskapsbiblioteket
- feedback: tietopalvelu.kirjasto [at] lahti.fi

Lahtis 18.5.2007
Minna Hautaluoma